نماسازان پالار

نماسازان پالار

شرکت نماسازان پالار به شماره ۲۷۵۰۲۴ در تاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۵ د رتهران به ثبت رسید. دانش آموختگان مهندس عمران، مکانیک، متالوژی و معماری اعضای اصلی و تیـم مدیریتی این مجـموعه می باشند. تعهد به کیفیت اصلی ترین شـعار این مجموعه نوپا در صنعت و پرسابقه در نماهای مدرن ساختمانی است.


کاتالوگ محصولات


دفتر فنی

دفتر فنی شرکت نماسازان پالار متشکل از مهندسین و معماران برجسته در رشته های عمران، مکانیک، متالوژی، برق، صنایع و معماری، کلیـه موارد مربوط به نـما از فازهای طراحی تا اجـرا و نورپردازی آن را از زوایای مختلف، با بهره گیری از بروزترین نرم افزارهای تخصصی در این حوزه، مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و مسئولیت محاسبات و تولید نقشه ها را در پروژه ها عهده دار می باشند.


واحد اجرا

بخش اجرا به صورت مستقیم مسئول پیاده سـازی تفکرات معمار محتـرم پروژه، محاسبین و مهندسین این شرکت در قالب اجرای نمای ساختمان می باشد و لذا این مجموعه علاوه بر استفاده از متخصصین این حوزه در این واحد اقدام به آموزش تخصصی نکات سهـم و ظرافتـهای ایـن بخش به کارگـران و استـادکاران نمـوده کـه ساختمانـهای اجـرا شده این مجموعـه مـوید ایـن مسـاله می باشد. آمـوزش نیـرو های بومی و کـارگـران سـاده این مـرز و بـوم، حاصل تـحصیـل و همکـاری با شرکتـهای نماساز خارجی بوده کـه پس از یادگیـری و مهـارت، تبدیل به انتقال تکنـولوژی و آمـوزش در این حوزه شده است.


PMO واحد

با توجه به پروژه محور بودن این مجموعه و گسترش دانش در زمینه برنامه ریزی و کنترل پروژه و همچنین نیاز کارفرمایان محترم بر مونیتورینگ عملیات طراحی، فروش و اجرای نماهای پروژه ها، این شرکت یکی از قویترین تیمهای متخصص در این حوزه را در اختـیار داشـته و تمامی فعالیـت های پـروژه های ایـن مجموعـه یا زیرساختهای آمـوزه های pmbok و نفرات کلیـدی دارای مدرک pmp به اجرا می رسند.
انطباق بر برنامه زمانبندی، ارائه اکشن پلانهای هفتگی به کارگاه و نهایتا تسریع در عملیـات حاصـل این تیـم و تفکر حاکم بر این مجموعـه می باشد.


رضایتنامه ها